Ocupația de Expert Achiziții Publice cu codul COR 242116 se adresează persoanelor fizice care planifică, pregătesc, derulează și evaluează performanța achizițiilor publice efectuate de organizații care îndeplinesc rolul de autorități sau entități contractante, conform normelor legale în vigoare.

Curs Expert Achizitii Publice Sibiu

 • Tip curs: specializare
 • Ultima data de inscriere: 10.07.2024
 • Durata: 
 • Pret: 700 lei  (achitabili in 1 rata x 700 lei)
 • Incluse in pretul cursului: materiale didactice
 • Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
 • vezi certificat de absolvire
 • Posibilitate desfasurare: ONLINE
 • Serie in curs de completare. Locuri limitate!

DESCRIERE

Expertul în achiziții publice este un profesionist care coordonează sau, după caz, participă sau acordă consultanță cu privire la: planificarea,monitorizarea și evaluarea performanței portofoliului achizițiilor publice(al unei autorități sau entități contractante, sau a unui părți a portofoliului); planificarea procesului de achiziție publică; derularea procedurilor de achiziție publică; aspecte specifice ale managementului contractului de achiziție publică; evaluarea rezultatelor și modului de derulare a procesului de achiziție publică.

COMPETENTE CURS

 • Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice);
 • Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape);
 • Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice;
 • Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice;
 • Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice;
 • Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative;
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali;
 • Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante);
 • Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției;
 • Elaborarea strategiei de contractare;
 • Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției;
 • Elaborarea documentației de atribuire;
 • Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor);
 • Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate);
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice;
 • Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților
 • Evaluarea performanței procesului de achiziție publică
 • Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului;
 • Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării;
 • Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice;
 • Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională;
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice;
 • Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice;
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați, asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia);
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership;
 • Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context);
 • Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică;
 • Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice orientării către performanță) ;
 • Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice.

BENEFICII CURS

 • durata scurta a cursului
 • pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru in echipa, jocuri de rol, aplicatii cu fise de lucru, etc)
 • programul flexibil (stabilit la prima intalnire)
 • un pret „corect” al cursului, raportat la durata si complexitatea acestuia
 • certificate eliberate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

CONTACT

Pentru a face primul pas spre inscriere, click aici